Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Julie’s House BVBA verwerkt, voor
klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op
basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat
wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons
dat mee te delen op info@julieshouse.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze
vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000
Brussel).